projecten
alle
 ‘Van vraag naar vorm’ training 
 vormgeving voor MAAK 2018 Het Nationaal Toneel | Den Haag (educatie afdeling) Hoe kunnen deelnemers van MAAK
 (maak experiment van HNT) een 
 eigen onderzoeksvraag formuleren 
 en vervolgens leren daar op een 
 eenvoudige manier een vorm aan
 te geven met behulp van beeld?
 Start van ontwerp Paviljoen 
 Immerloopark 2017 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Ruimtekoers | Arnhem Stichting Immerloopark | Arnhem Hoe kunnen we met bewoners van
 Arnhem Zuid een start maken voor
 een ontwerp voor het Paviljoen in
 het Immerloopark?
 Presentatie ‘kunst & techniek aan 
 de hand van sociale vraagstukken’ 2017 KunstLAB | Arnhem COM21 | Arnhem Hoe kunnen we mensen kennis 
 laten maken met het
 makersonderwijs en design
 thinking in de onderwijspraktijk?
 Workshops beeldende kunst en
 vormgeving 2016—heden Buitenkunst | Drenthe
over mij maak
 ArtEZ Kunst & techniek project 2018 KunstLAB | Arnhem ArtEZ DBKV | Arnhem Hoe kunnen we studenten 
 begeleiden bij het leren van
 nieuwe technieken die ze kunnen
 inzetten bij het ontwerpen van
 artistieke plannen voor sociale
 maatschappelijke vraagstukken uit
 de regio?
 Workshoptraject Jouw idee werkt 2017 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Ruimtekoers | Arnhem Immerlooparkfestival | Arnhem Diverse basischolen en BSO’s Hoe kunnen we kinderen betrekken 
 in het ontwerpen van een nieuwe
 Toegangspoort voor het
 Immerloopark?
 Coach Residentie programma KunstLAB 2016—2018 KunstLAB | Arnhem Hoe kunnen we methodieken uit 
 interdisciplinair onderzoek en
 ontwerpend leren samenvoegen en
 toepassen op het begeleiden van
 kunstenaars en wetenschappers
 als ze aan de slag gaan met een
 sociaal-maatschappelijk
 vraagstuk?
 Docent beeldende kunst 2016—2017 Cultuur met kwaliteit | Nijmegen Lindenberg | Nijmegen Hoe kunnen kunst- en
 taalonderwijs samenvloeien?
educatie
contact programmering
 ArtEZ Workshop Onderzoekend en 
 Ontwerpend leren 2018 KunstLAB | Arnhem ArtEZ DBKV | Arnhem Hoe kunnen we studenten de
 'onderzoekend en ontwerpend 
 leren’ cylus leren kennen en 
 ervaren?
 Training kunst & techniek voor 
 cultuurprofiel scholen 2018 KunstLAB | Arnhem ArtEZ DBKV | Arnhem VCPS | Arnhem 
 Hoe kunnen we voor
 cultuurprofielscholen docenten
 inzichtelijk maken wat de
 mogelijkheden zijn op het gebied
 van kunst en techniek? En hoe
 overstijg je een technische trucje?
 Ontwerp je doel 2017 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Hugo de Grootschool | Arnhem Hoe kunnen we kinderen uit groep
 6, 7 en 8 een ontwerp met
 alternatieve voetbal doeltjes laten
 maken voor een deel van hun
 nieuwe schoolplein?
 ArtEZ Projectweek Social Design 2017 KunstLAB | Arnhem, ArtEZ Muziektherapie | Enschede Hoe kunnen we studenten van de
 opleiding muziektherapie
 meenemen in een
 onderzoeksproces van één week
 waarin alle groepen een ontwerp
 maken voor een maatschappelijk
 vraagstuk uit de regio?
 Docent beeldende kunst en
 vormgeving 2016—2018 Gerrit Rietveld College | Utrecht
Moderator StadsLAB 2016 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Hoe kunnen we de leefbaarheid op 
 het stationsplein in Arnhem
 verbeteren?