over mij
projecten Algemeen

Zowel als cultureel ondernemer, kunstdocent en kunstenaar houd ik mij het liefst bezig met maatschappelijke ontwerpvraagstukken. 

Als het op materiaal aankomt werk ik graag met hout, maar haal ook veel plezier uit werken met elektronica, en dan vooral met licht. Hiermee maak ik het liefst interactieve installaties; ik ben erg gefascineerd door beweging. 
Veel energie krijg ik als ik mensen kan begeleiden in het proces van het ontwikkelen van beginnende ideeën tot concrete plannen. Een van mijn krachten ligt in het snel leggen van verbanden en daarnaast in het organiseren en coördineren van projecten. 
 Door de wereld buiten een klaslokaal juist naar binnen te halen en onderwijs uit de klaslokalen, hoop ik zo een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs. Een groot belang ligt volgens mij in mensen leren zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun omgeving. Dit, zodat we gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor onze omgeving en daarmee de wereld om ons heen
Maken

Als maker werk ik het liefst in de openbare ruimte. De beweging in de stad vind ik fascinerend. Ik werk vanuit het idee dat we kunst en techniek kunnen inzetten voor maatschappelijke thema’s in de stad met betrekking tot bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel. Ik werk graag interactief, ik hou van beweging en de interactie tussen mens en werk, omdat de het ervoor kan zorgen dat mensen zich veel meer betrokken voelen bij hun omgeving. Ik geloof dat juist in een stedelijke omgeving mensen meer betrokken zouden kunnen en moeten worden in hun omgeving. Ik zie mijzelf als maker, ik voer graag uit, maar ook als verbinder en breng zo graag mensen, maar ook organisaties samen om samen iets te maken. Dit kan in verschillende contexten, op scholen, in samenwerking met bedrijven maar ook in bijvoorbeeld het theater, waar ik momenteel meerdere projecten onderneem die op het sociaal-artistieke snijvlak opereren. Wat bied ik: - Concept ontwikkeling (sociaal/artistiek) - Uitvoerder voor allerlei projecten - Theater vormgeving
contact Educatie

Als kunstdocent vind ik het belangrijk dat we verbinding maken met de wereld om ons heen. Ik heb diverse ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ lesprogramma’s ontwikkeld en gegeven, variërend van programma’s voor basis- en middelbaar onderwijs als ook voor het HBO en WO. Maakonderwijs en Kunst & Techniek-onderwijs zijn de gebieden waarin ik mij het meest thuis voel als docent. Kernbegrippen voor mijzijn: design thinking, Kunst & Techniek-onderwijs, ontwerpen voor de toekomst, mediawijsheid, 21-eeuwse vaardigheden, maakonderwijs, creatief denken, social design. Wat bied ik: - Ontwikkeling educatieve programma’s in met name social design - Docent beeldende vormgeving/ socialdesign/ ontwerpend leren - Workshops creatief denken - Projectleider voor projecten ontwerpend leren in en met de stad/wijk
Urban Innovation

Het idee dat we zelf, samen, onze leefomgeving moeten en kunnen vormgeven is mijn grootste drijfveer als maker en docent. Zo kunnen in mijn ogen stadsmakers in samenwerking met kunstenaars artistieke en inhoudelijke raamwerken ontwikkelen waarbij bewoners van wijken en steden zelf iets kunnen creëren wat bij hun wensen en behoeftes past. 
 Met deze speelse en onverwachte bijdragen die op deze manier plotseling kunnen ontstaan is veel meer ruimte voor verwondering dan in ‘regulier’ stadsbeleid. Deze verwondering kan dan zitten in hele alledaagse dingen en zorgt ervoor dat je je even onderdeel voelt van een geheel, dat je ergens bij hoort, het kan zorgen voor een (kortstondige) onverwachte interactie met je omgeving die op haar beurt weer een andere houding ten opzichte van die omgeving teweeg brengt. Juist deze interactie maakt dat mensen hun eigen omgeving als prettig en veilig ervaren en daar wil ik als kunstenaar graag een bijdrage aan leveren.