projecten
over mij contact
alle maak educatie programmering
 Projectleider en programmeur 
 onderwijsdag Innovate Arnhem
 (Thema: Maakonderwijs) 2018 KunstLAB | Arnhem
Innovate | Arnhem

 Tunnelvisie 2018—heden Eigen initiatief i.s.m. KunstLAB | Arnhem Hoe kun je op een speelse manier
 de veiligheid in een fietstunnel
 verbeteren door inzet van licht?
 Radio van Deyssel (De (on)vertelde stad) 2018 Frascati | Amsterdam i.s.m. Hanna Timmers en Rochdale Hoe kunnen we verhalen ophalen 
 uit de wijk en een sociaal artistieke
 vorm vinden om deze verhalend
 blijvend terug te kunnen geven aan
 de wijk?  Programmamaker van gangmakers 2018- heden The Beach | Amsterdam
 ArtEZ Kunst & techniek project 2018 KunstLAB | Arnhem ArtEZ DBKV | Arnhem Hoe kunnen we studenten 
 begeleiden bij het leren van
 nieuwe technieken die ze kunnen
 inzetten bij het ontwerpen van
 artistieke plannen voor sociale
 maatschappelijke vraagstukken uit
 de regio?
 ArtEZ Workshop Onderzoekend en 
 Ontwerpend leren 2018 KunstLAB | Arnhem ArtEZ DBKV | Arnhem Hoe kunnen we studenten de
 'onderzoekend en ontwerpend 
 leren’ cylus leren kennen en 
 ervaren?
 ‘Van vraag naar vorm’ training 
 vormgeving voor MAAK 2018 Het Nationaal Toneel | Den Haag (educatie afdeling) Hoe kunnen deelnemers van MAAK
 (maak experiment van HNT) een 
 eigen onderzoeksvraag formuleren 
 en vervolgens leren daar op een 
 eenvoudige manier een vorm aan
 te geven met behulp van beeld?  Training kunst & techniek voor 
 cultuurprofiel scholen 2018 KunstLAB | Arnhem ArtEZ DBKV | Arnhem VCPS | Arnhem 
 Hoe kunnen we voor
 cultuurprofielscholen docenten
 inzichtelijk maken wat de
 mogelijkheden zijn op het gebied
 van kunst en techniek? En hoe
 overstijg je een technische trucje?
 Geodetische koepel 2018 Kaulane Huisman | Amsterdam Hoe maak je een betaalbare,
 demontabele geodetische koepel 
 met hout?
 ArtEZ Projectweek Social Design 2017 KunstLAB | Arnhem, ArtEZ Muziektherapie | Enschede Hoe kunnen we studenten van de
 opleiding muziektherapie
 meenemen in een
 onderzoeksproces van één week
 waarin alle groepen een ontwerp
 maken voor een maatschappelijk
 vraagstuk uit de regio?
 Hoofd kunsteducatie 2016—2018 KunstLAB | Arnhem Hoe kunnen we nieuwe makers 
 opleiden? Waarbij interdisciplinaire
 makers die zich bezig houden met
 sociale vraagstukken en het
 gebruik van technologische
 middelen.  Workshoptraject Jouw idee werkt 2017 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Ruimtekoers | Arnhem Immerlooparkfestival | Arnhem Diverse basischolen en BSO’s Hoe kunnen we kinderen betrekken 
 in het ontwerpen van een nieuwe
 Toegangspoort voor het
 Immerloopark?
 Start van ontwerp Paviljoen 
 Immerloopark 2017 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Ruimtekoers | Arnhem Stichting Immerloopark | Arnhem Hoe kunnen we met bewoners van
 Arnhem Zuid een start maken voor
 een ontwerp voor het Paviljoen in
 het Immerloopark?
 ValoRUsatie 2016 KunstLAB | Arnhem Radboud Univerisiteit | Nijmegen (faculteit sociale wetenschappen)
 De (on)vertelde stad, De van Deyssel straat 2017 Frascati | Amsterdam Samenwerking: Hanna Timmers Hoe kunnen we de hoofdpersonen
 uit het verhaal op een beeldende
 en ruimtelijke manier neerzetten in
 de ruimte en tot totaalbeeld
 maken?  User Generated Scripture 2017 KunstLAB | Arnhem Oddstream | Nijmegen, Hackers&designers | Amsterdam
 Coach Residentie programma KunstLAB 2016—2018 KunstLAB | Arnhem Hoe kunnen we methodieken uit 
 interdisciplinair onderzoek en
 ontwerpend leren samenvoegen en
 toepassen op het begeleiden van
 kunstenaars en wetenschappers
 als ze aan de slag gaan met een
 sociaal-maatschappelijk
 vraagstuk?
 OASE project 2015 KunstLAB | Arnhem Waterschap RijnIJsel | Doetichem Hoe kunnen we een
 belevingsruimte ontwikkelen
 waarbij ervaringen met het water
 uit de regio centraal staan?
 Bazen en Verbazen 2016 Theater Maas | Rotterdam i.s.m. Hanna Timmers Hoe kunnen we doormiddel van
 theatervormgeving de
 deelnemende jongeren in contact
 laten komen met het publiek
 bestaande uit werkgevers?  Ontwerp je doel 2017 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Hugo de Grootschool | Arnhem Hoe kunnen we kinderen uit groep
 6, 7 en 8 een ontwerp met
 alternatieve voetbal doeltjes laten
 maken voor een deel van hun
 nieuwe schoolplein?
 Docent beeldende kunst en
 vormgeving 2016—2018 Gerrit Rietveld College | Utrecht
 Workshops beeldende kunst en
 vormgeving 2016—heden Buitenkunst | Drenthe
Moderator StadsLAB 2016 KunstLAB | Arnhem Kunstbedrijf | Arnhem Hoe kunnen we de leefbaarheid op 
 het stationsplein in Arnhem
 verbeteren?  Presentatie ‘kunst & techniek aan 
 de hand van sociale vraagstukken’ 2017 KunstLAB | Arnhem COM21 | Arnhem Hoe kunnen we mensen kennis 
 laten maken met het
 makersonderwijs en design
 thinking in de onderwijspraktijk?
 Interactieve lichttunnel 2016 Afstudeerproject Hoe kun je op een speelse manier
 de veiligheid in een fietstunnel
 verbeteren door inzet van licht?
 Docent beeldende kunst 2016—2017 Cultuur met kwaliteit | Nijmegen Lindenberg | Nijmegen Hoe kunnen kunst- en
 taalonderwijs samenvloeien?  Binnenstebuiten 2015 Galerie De Nieuwe Gang | Beuningen (juni tot augustus) HAN | Nijmegen (september) ‘Weerspiegeling van het nu, 
 vergankelijkheid van het ooit’